Trpinčenje in odrinjena stara ogledala

Odrinjena stara ogledala: starostna diskriminacija in trpinčenje starih delavcev je naslov javne razprave, ki je konec junija potekala na sedežu Sindikata novinarjev Slovenije. Organizirali so jo v okviru študentskega inovativnega projekta za družbeno korist Medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starih v novinarskem poklicu.

V raziskavi so analizirali medijske reprezentacije starosti v Delu, Večeru in Slovenskih novicah.

Mladi ugotavljajo, da je nasilje v odnosih na delovnem mestu marsikje že davno postalo del splošno sprejemljive organizacijske kulture ali na strahu temelječe sprijaznjenosti s stanjem, toleranca države in togost sodišč pa omogočata, da se to nasilje nesankcionirano razrašča.

Vzroke za trpinčenje je najti v splošni kulturi znotraj posamezne gospodarske družbe, negotovosti glede delovnega mesta, nesoglasjih med zaposlenimi in vodstvom, nerazumevanju med sodelavci, sistemu napredovanj, vedno višjimi zahtevami na delovnem mestu.

Opozorili so tudi na negativen odnos do starosti in splošno v mladost orientirano kulturo, po kateri star delavec že po petdesetem letu postaja manj učinkovit, ker se bojda ne zna več prilagajati novim razmeram; izgublja moč in hitrost. Verjame se, da je manj dinamičen, primanjkuje mu želje po novostih, navade pa škodijo njegovi učinkovitosti. S pomočjo negativnih stereotipov starosti se širi prepričanje, da teh pomanjkljivosti ne more nadomestiti  z izkušnjami, usposobljenostjo in poklicno zavestjo. V takšnem okolju se poveča tolerantnost do trpinčenja starih delavcev, zmanjša medgeneracijska solidarnost med delavci in krepijo negativni predsodki do starih. Slednjih se je zaradi konkurenčnejših prekarnih delavec treba znebiti, preden dosežejo starostno zaščito, večina taktik odganjanja pa temelji prav na trpinčenju, ki pa ga je na sodišču tako zelo težko uspešno dokazovati, o čemer govori izjemno revna bera iz sodne prakse.

S tako osveščeno in empatično mladino se ni bati za našo prihodnost. Njihov raziskovalni čut je bil sicer usmerjen na starejše kolege, čeprav izkoriščanje, zlorabe, trpinčenja, nimajo let in doletijo vsakogar. Tudi mladi se soočajo z njimi, s prekarnim delom in negotovim preživetjem.

Multidisciplinarni projekt je nastal pod okriljem Fakultete za družbene vede (redne profesorice Alenke Švab) in v sodelovanju s Sindikatom novinarjev Slovenije in zavodom OPRO. Sodelovali so študentje različnih strok, med njimi so bili pravniki, informatiki, sociologi, novinarji.

O avtorici

Sem diplomirana literarna komparativistka, ki je petindvajset let novinarila in urednikovala (Delo, Mladina, Mag). Po močni izgorelosti sem v lastni založbi Reset.Restart izdala tri knjige. Prvencu in uspešnici Stres, kuga sodobnega časa sta sledili knjigi Smem biti to, kar sem ter Pogovori o vizualni umetnosti. Sem kolumnistka v Dnevnikovem sobotnem Objektivu, voditeljica pogovorov v podkastu, predavam o stresu in izvajam protistresne vikend retreate (umike).

Arhiv: Zgodbe

Arhiv: Odmevi

Arhiv: Intervjuji