Dogodki in obvestila

Predavanje Živeti s čim manj stresa

02 februar 6:00 pm

Živeti s čim manj stresa

Če se spustimo po toboganu kroničnega stresa, pristanemo v boleznih, izgorelosti, depresiji. Na predavanju bomo na kratko osvetlili mehanizem stresnega odziva in škodljivost kroničnega stresa (z znanstvenimi ugotovitvami) ter se nato posvetili predvsem temu, kako sami sebi ustvarjamo stres z načinom, na katerega se odzivamo na življenjske situacije in izzive (pademo v nemoč, nas preplavijo težka čustva in v njih obtičimo, odlašamo z ukrepanjem, ne zacelimo ran, ne ozdravimo travm, ne upamo reči ne, idr.), z našim vedenjem (perfekcionizem, deloholizem, idr.), s prepričanji (nisem dovolj dober/ra in se zato moram dokazati, ne zaslužim si, idr.), visokimi cilji (zgraditi vrhunsko kariero, doseči uspeh, materialno blaginjo, popolno družino, idr.) in vrednotami (ljubezen je žrtvovanje za druge, če bom ljubil dovolj, se bo drugi spremenil, ipd.). In ko vemo, kaj nam škodi, lažje spremenimo svoje naravnanosti in jih obrnemo v tisto smer, ki nam koristi, nas podpira in hrani. Morda dodamo še kakšno tehniko, ki nas umiri in osredišči.

 

O KNJIGI STRES, KUGA SODOBNEGA ČASA, SO ZAPISALI

  • Tanja Hadolin, magistra farmacije

»Knjiga je zelo dobro napisana. Zame, ki sem iz stroke, je celo priročnik, študijsko gradivo. Knjigo prebiram in podčrtavam, kar običajno ne počnem. Avtorica je šla s časom naprej in s svojo izredno natančnostjo izbrala pomembne informacije ter zanesljive vire. Z vsem, kar je napisala, se strinjam. Zelo dobro se je podučila. Bolj bi pričakovala, da bi kaj takšnega napisal kdo od primarnih zdravstvenih delavcev, če bi ga seveda zanimal napredek stroke. Zato velik poklon pisateljici in komplimenti za njeno delo.«

  • Renate Rugelj, Bukla

»Knjiga je neke vrste poljudnoznanstveni priročnik, ki bi lahko pomagal ljudem, ki so se znašli v podobni stiski. Četudi je v tujini precej običajno, da se raziskovalne novinarke in novinarji poglobijo v neko temo in o njej zberejo vsa mogoča znanstvena dognanja in raziskave ter jih na jasen način obdelajo in razumljivo predstavijo bralcem, je knjiga za naš prostor vseeno unikum.«

  • Prof. dr. Marko Juvan, literarni teoretik, ZRC SAZU

»‘Stres’ Maje Megla je knjiga, v kateri se uresničuje kognitivistični koncept utelešenega znanja, a na poseben način: znanja različnih disciplin, ki jih avtoričin um kritično povzema, povezuje in esejistično vešče ubeseduje, se oblikujejo v znanje, ki nastaja iz telesne bolečine in ki ga telo prek mišljenja kot avtopoetski sistem uporabi za lek, s katerim premaga svojo lastno obolelost.«

  • Prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., specialist psihiater

»Potrebno je širiti znanje o stresu in anksioznih motnjah v populaciji. Sicer je res na voljo že veliko informacij, a niso vse točne in preverjene. Pričujoča knjiga avtorice Maje Megla se podajanja informacij o stresu loteva celovito, obdela celo paleto pomembnih vidikov, od bioloških do psiholoških vzrokov, pojavnih oblik in možnosti zdravljenja. Knjigo toplo priporočam v branje vsem, ki bi želeli dobiti natančne, znanstveno utemeljene informacije o stresu.«