Svetovanje

Kako se odzvati na zunanje stresorje, na težke življenjske okoliščine, izgubo službe, konfliktne odnose, nezadovoljstvo s službo, mobing na delovnem mestu, negotovost preživetja idr.? Kateri zunanji stresorji nas najbolj pestijo in kaj lahko storimo?

 • Smrt (v družini, bližnjega …)
 • Služba (težave, izguba, nezadovoljstvo…)
 • Družabna mreža (konflikti, osamljenost, razpad…)
 • Finance: Preživetje/varnost, finančna negotovost
 • Družina: težave ali razpad zakona/partnerstva, težave z otroki, težave s starši, sorojenci …
 • Odnosi: postavljanje mej, reči ne, izogibanje konfliktom
 • Mobing: izživljanje na delu v hierarhijah (nadrejeni – podrejenih)
 • Bullying: izživljanje med vrstniki, med enakovrednimi
 • Epidemija koronavirusa: nevarnost bolezni/smrti, ogroženo preživetje, močne omejitve življenja, izguba socialnih stikov, hobijev itd.

 

In kako se spoprijeti s svojim notranjimi stresorji, z lastnimi škodljivimi vedenji, tudi navadami in prepričanji, kot so perfekcionizem, deloholizem, negativizem, idr. Kateri so notranji stresorji, ki nam povzročajo težave, kaj naj spremenimo in kako? Kateri stresorji vas pestijo?

 • Zlorabe, travme, rane otroštva
 • Telesne težave (bolezen, bolečine, nespečnost …)
 • Psihološki vzroki: nepodporne misli (negativni notranji samogovori, interpretacije sebi v škodo), obremenjujoča čustva (npr. jeza, strah, zaskrbljenost), slaba samopodoba, negativna prepričanja (npr. ne bo mi uspelo…), neustrezna skrb za sebe (spanje, počitek, čas za hobije, za razvedrilo, zdrava prehrana, voda, ipd.), vedênje (npr. perfekcionizem, deloholizem, zamujanje), idr.
 • Duhovni vzgibi (nesmiselnost bivanja, zakaj sem tukaj, kaj je moja naloga, poslanstvo)

 

Individualna ura traja 60 minut.

Cena je 30 evrov.

Poteka online (viber, skype, zoom).