Pri registraciji ali nakupu kupec dovoli podjetju Reset.Restart založništvo / Maja Megla s. p. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje Reset.Restart založništvo / Maja Megla s. p. se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007)  vse podatke uporabljalo izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bo posredovalo tretji osebi.

Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za nedoločen čas oziroma, če Zakon o varstvu osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva.

Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter, če se kupec tako odloči, za pošiljanje obvestil, novic in ponudb (preko elektronske pošte, družabnih omrežij, sms sporočil).

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:  naslov, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte, arhiv komunikacije s spletno trgovino.

Podjetje Reset.Restart založništvo / Maja Megla s. p. spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih ne bo uporabilo drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani.